karakteristiek van de begeleiding - site Roland de Vries

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

karakteristiek van de begeleiding

De kandidaat in begeleiding, maar ook een organisatie, vindt in Roland de Vries iemand met een brede achtergrond. Hij heeft inzicht verworven in een gevarieerd spectrum van werkgebieden en situaties en kennis gemaakt met tal van technieken en methoden. Dat draagt bij aan een gerichte en in de praktijk gewortelde advisering.
Centraal in de begeleiding staat de belangstelling voor de uniciteit van mensen en de intentie om samen met de kandidaat vast te stellen wat in zijn situatie - afgemeten aan persoonlijke ambities en keuzes - de beste aanpak is.

Ontwikkelen met oog voor de eigen identiteit
Het veranderen en ontwikkelen van mensen is een natuurlijk proces, waarbij niet zomaar alles overboord gegooid kan worden. Het zichtbare gedrag van mensen is een combinatie van wat innerlijk verankerd is en wat de sociale omgeving daaraan toegevoegd heeft. Het devies van human accompany: maak gebruik van de aanwezige en de te ontwikkelen kwaliteiten en laat deze tot hun recht komen in de juiste omgeving.

Begeleiden in spanningsvelden
Het begeleiden in spanningsvelden loopt al twintig jaar als een rode draad door het werk van Roland de Vries. Eerst was het de druk van de werkgever om productie te maken in een branche met kleine marges versus het belang om goed en sociaal verantwoord op te leiden dat voor druk zorgde. Later heeft dit plaatsgemaakt voor de spanning die ontstaat als een organisatie snel tot oplossingen wil komen, terwijl de kandidaat de behoefte heeft om tot rust te komen. Ook heeft human accompany ruime ervaring in het leren hanteren van de spanning die het combineren van werk en ontwikkeling met gezin en leven met zich mee kan brengen.

Enthousiasmeren
Een kandidaat die een crisis beleeft en bij wie alle energie lijkt weg te vloeien, moet vertrouwen krijgen. Zonder vooroordeel en zonder aanzien des persoons. Energie en ‘eigenheid’ geven, enthousiasme uitstralen, gericht op het doel en mensen betrekken bij de uitvoering, dat leidt in zo’n geval tot de beste resultaten.

Integreren van belangen
Ogenschijnlijk tegengestelde belangen met elkaar verenigen tot nieuwe doelen en oplossingen, dat is de kracht van integratief onderhandelen. Door mensen en belangen gescheiden inzichtelijk te maken, worden oplossingen beter bespreekbaar. Een standaardaanpak werkt pas als deze geconcretiseerd leeft bij hen die ‘m moeten uitvoeren en als zij het gevoel hebben dat-ie bij hen past. Human accompany als bruggenbouwer.

Leren netwerken
Wie op zoek is naar een nieuwe functie of werkomgeving, heeft baat bij een uitgebreid netwerk. Door te leren netwerken, gaan deuren open, zeker in deze tijd en samenleving. Doordat hij zelf actief is in een grote verscheidenheid van zakelijke en sociale netwerken, kan Roland de Vries inzicht bieden in de vele relatievelden in het complexe sociale netwerk van Zuid-Limburg en ver daarbuiten.

Zicht op de (regionale) arbeidsmarkt
Het langjarig gericht zijn op het definiëren van nieuwe mogelijkheden in de markt in combinatie met de rijke inzichten in een breed spectrum van functies heeft Roland de Vries een uniek inzicht in de arbeidsmarkt geleverd. Hij is daardoor goed in staat om vaardigheden te vertalen naar toepasbaarheid in andere sectoren. Ook is er een meer dan warme interesse in innovatie en vernieuwing.
Nieuwe arbeidsverhoudingen en diverse vormen van zelfstandigheid zijn vertrouwd en worden herkenbaar toegepast.

 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu